publication . Master thesis . 2018

En empirisk undersøkelse av om lærernes erfaring og utdanning påvirker elevprestasjonene i matematikk

Enodd, Eira Flatmo; Eliassen, Ingvild;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: NTNU
  • Country: Norway
Abstract
Denne oppgavens formål er å undersøke om det finnes observerbare lærerkarakteristikka som er av betydning for elevprestasjon i matematikk. Analysen tar utgangspunkt i et tverrsnittsmateriale for skoleåret 2016/17 i et prosjekt som omhandler smågruppeundervisning. De observerbare lærerkarakteristikkene er hentet fra en spørreundersøkelse for lærerne i prosjektet. For å undersøke problemstillingen benyttes minste kvadraters metode til å estimere sammenhengen mellom avhengig variabel, posttestresultat, lærererfaring og antall studiepoeng i matematikk. Vi finner at erfaring til smågruppelærere korrelerer positivt med elevprestasjon, og at effekten av mer erfaring er...
Subjects
free text keywords: :Samfunnsvitenskap: 200 [VDP], :Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212 [VDP]
Any information missing or wrong?Report an Issue