publication . Article . 2018

"Tvert imot, det er mye vi ikke vet." En studie av bruksbetingelsene til diskursmarkøren 'tvert imot'

Eidsmo, Aleksander;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: Novus forlag
  • Country: Norway
Abstract
I denne artikkelen foreslår jeg en ny semantikk for den pragmatiske markøren tvert imot. Dette adverbet har hittil fått lite oppmerksomhet, og de eksisterende beskrivelsene av når uttrykket brukes, er mangelfulle. Analysen jeg foreslår, bygger på Frasers (1996b, 1999) kategorisering av pragmatiske markører. Datagrunnlaget er autentiske forekomster av tvert imot hentet fra et tilgjengelig tekstkorpus. Jeg ser på tvert imot i ulike syntaktiske posisjoner. Open Access. CC-BY-SA
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue