publication . Master thesis . 2016

Samspillet mellom kundeverdi og produktkostnad : en studie av norske industribedrifter som praktiserer lean

Silset, Ida;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 23 Sep 2016
  • Country: Norway
Abstract
Denne studien ser nærmere på hvordan norske industribedrifter som praktiserer lean jobber med å fremme kundeverdi, samt på hvilken måte kundeverdi i samspill med produktkostnad kan tenkes å bidra til lønnsomhet. Noe av bakgrunnen for dette er at kundeverdi er svært sentralt i alle bedrifter som praktiserer lean, men blitt lite studert. I bedrifter som praktiserer lean blir ofte verdiskapning sett på som det samme som en reduksjon i produktkostnaden, noe Hines, Holweg og Rich (2004) antar ikke vil gi økt kundeverdi da hver enkelt bedrift må definere og forstå hva kunden anser som verdi før de begynner å jobbe med å fremme kundeverdien. På bakgrunn av dette har je...
Download from
NTNU Open
Master thesis . 2016
Provider: NTNU Open
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue