publication . Bachelor thesis . 2011

Sykepleie til barn med leukemi. Hvordan forebygge infeksjoner i tiden med cytostatikabehandling?

Hartmann, Christina Høyne; Tomter, Lill Iren H;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2011
  • Country: Norway
Abstract
NORSK: Vi har benyttet oss av en litteraturstudie for å fordype oss i hvordan man som sykepleier kan forebygge infeksjoner hos barn med leukemi i tiden med cytostatikabehandling. Innledningen vår beskriver valg av problemstilling, avgrensning og oppgaveoppbygging. I metodekapittelet har vi skrevet om den valgte litteraturen med kildekritikk. Teorien inneholder den vanligste typen av leukemi; akutt lymfatisk leukemi med forekomst og symptomer, cytostatikabehandling med de bivirkninger som forekommer, infeksjon og infeksjonsforebygging med de ulike tiltakene, kommunikasjon og lovverk. Vi har brukt to sykepleieteoretikere, Martinsen og Travelbee. Teorien har vi drø...
Subjects
free text keywords: sykepleie, leukemi, kommunikasjon, barn, :Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808 [VDP]
Any information missing or wrong?Report an Issue