publication . Master thesis . 2013

Tekniske og organisatoriske aspekter ved design av en mobil sluttbrukerapplikasjon for søknad om førerkort.

Kvernmo, Susanne;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Institutt for telematikk
  • Country: Norway
Abstract
I arbeidet med prosjektoppgaven høsten 2012 utarbeidet jeg et konseptog en rekke skisser for en mobilapplikasjon for førstegangssøkere av førerkorthos Statens vegvesen. Denne oppgaven er en fortsettelse på arbeidet gjort iprosjektoppgaven. Gjennom en brukersentrert designprosess blir skissene fraprosjektoppgaven brukertestet, en front-endløsning for mobilapplikasjonen?Lappen? utviklet basert på resultatet og den nye prototypen deretter brukertestetigjen. Hensikten med mobilapplikasjonen er å gi førstegangssøkereinnsikt i egen føreropplæring og mulighet for å sende søknad om førerkort ogbestille praktisk prøve elektronisk via applikasjonen. Brukertestene resulter...
Any information missing or wrong?Report an Issue