PRODUKTUTVIKLING I VAREPRODUSERENDE INDUSTRI: Identifisering av dagens praksis og forbedringsmuligheter

Master thesis Norwegian OPEN
Sund, Hilde;
(2012)
  • Publisher: Institutt for produktutvikling og materialer
  • Subject: 8458 [ntnudaim] | MTPROD produktutvikling og produksjon | Produktutvikling, beregning og bearbeiding

Gjennom Lean produktutvikling (LPU) kan produktutviklingsprosesser i bedrifter effektiviseres. Ved å skape produkter som tilfredsstiller kundens behov ved bruk av mindre ressurser vil LPU kunne gi bedrifter som mestrer dette et konkurransefortrinn. LPU handler om å sett... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    NTNU Open via NTNU Open (Master thesis, 2012)
  • Cite this publication