publication . Master thesis . 2017

Kartlegging av biologiske faktorer i foredlingsprosessen av laks. - Eksponering for bioaerosol og gramnegative bakterier i relasjon til mulige helseeffekter.

Stølen, Ingrid; Finstad, Anne;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: NTNU
  • Country: Norway
Abstract
Formålet med denne masteroppgaven var å kartlegge eksponeringen av bioaerosoler ved prosesseringsanlegg for laks, hvor eksponering av gramnegative bakterier i luft er en faktor som også blir vurdert. Tidligere forskning av biologisk eksponering innen fiskeforedling ble gått igjennom og en rekke studier viser økt forekomst av luftveissymptomer i sjømatindustrien. Dette er videre benyttet til å vurdere mulige helseeffekter av eksponeringen som er kartlagt i denne oppgaven. Kartlegging av bioaerosoler ble gjennomført ved to slakteri- og foredlingsanlegg for laks. Her ble det målt massekonsentrasjon av partikler (mg/m3), antall fine- og ultrafine partikler (0.02 1 µ...
Subjects
free text keywords: Helse, miljø og sikkerhet
Any information missing or wrong?Report an Issue