publication . Master thesis . 2015

Identifisering av sprekker i vegflaten ved 3D laserskanning

Melhus, Erlend Andreas;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: NTNU
  • Country: Norway
Abstract
Vegnettet representerer store verdier som krever kontinuerlig overvåking og vedlikehold for å opprettholde ønsket kvalitet. Etter som vegholder ofte har begrensede ressurser er det viktig å prioritere tiltak der disse gir størst samfunnsøkonomisk nytte. I vegforvaltningen gjøres tilstandsanalyser av vegnettet ved bruk av databaserte forvaltningssystem (PMS), som inkluderer jevnlig innsamling, analyse og bruk av informasjon for utvalgte parametere. En parameter som kan inngå i et slike system er sprekker i vegflaten. Formålet med oppgaven er å se på hvordan 3D laserskanning av sprekker i vegflaten kan brukes ved tilstandsanalyse av vegnettet. Første del av oppgav...
Subjects
free text keywords: Bygg- og miljøteknikk, Veg
Any information missing or wrong?Report an Issue