publication . Master thesis . 2014

Fokus på kundeverdi som en integrert del av lean prosjektgjennomføring

Bergesen, Otto Erster;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Institutt for bygg, anlegg og transport
  • Country: Norway
Abstract
Byggeprosjekter gjennomføres for å gi kunden mulighet til å skape verdi. Samtidig viser det seg at fokuset i byggeprosjekter ofte er på oppnåelse av rammer satt for tid, kostnad og kvalitet. Ved å ha et bredere fokus vil det være mulig med økt generering av kundeverdi i prosjektene, noe som kan gi til store økonomiske gevinster. Rapportens formål er å gi en bedre forståelse av hvilke overordnede tiltak bygningsprosjekter må iverksette for å ha fokus på kundeverdi. Et studie av state-of-the-art gav indikasjoner på at for å ha fokus på kundeverdi, så må prosjektene identifisere og tilfredsstille kundens behov. Litteraturen viste videre at gode tiltak for å gjøre d...
Download from
NTNU Open
Master thesis . 2014
Provider: NTNU Open
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue