publication . Bachelor thesis . 2020

Spillerutvikleres syn på talentidentifisering og -utvikling

Hansen, Eivind Holskar;
Open Access Norwegian
  • Published: 01 Jan 2020
  • Publisher: NTNU
  • Country: Norway
Abstract
Formålet med studien er å undersøke hvordan spillerutviklere ansatt i Norges Fotballforbund tenker om begrepet talent, identifisering og utvikling. I tillegg ønsker jeg å se om likheter/ulikheter kan forklares ut fra kretsene, eller om det er preget av individuelle erfaringer. Problemstillingen er som følger: Hvordan ser spillerutviklere i Norges Fotballforbund på begrepet fotballtalent, og hva må fotballtalenter utvikle i ungdomsårene for å kunne ta steget til en eventuell profesjonell fotballkarriere. Fagfeltet består av de tre delene talentbegrepet, talentidentifisering og talentutvikling. Kapitelene tar for seg teori knyttet til blant annet det utvid...
Communities
COVID-19
Any information missing or wrong?Report an Issue