publication . Master thesis . 2018

Styrt dyrking og deteksjon av relevant biofilm ved hjelp av maskinsyn i salmonid fiskeforedlingsindustri

Meidell, Line Skontorp;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: NTNU
  • Country: Norway
Abstract
Hovedmålet med denne masteroppgaven var å undersøke om representativ biofilm fra en fiskeforedlingsbedrift for salmonid fisk kan detekteres ved hjelp av UV-synlig spektroskopi som kan være anvendbart i et autonomt vaskesystem basert på maskinsyn. Det ble tatt bakterieprøver i en representativ fiskeforedlingsbedrift for salmonid fisk etter rengjøring og desinfisering. En representativ prøve ble valgt ut til identifisering, der ni isolater fra prøven ble identifisert. Den samme bakterieprøven ble brukt for å dyrke biofilm under simulerte produksjonsforhold i et reaktorsystem som ble utviklet i forbindelse med denne masteroppgaven. UV-synlig spektroskopi ble benytt...
Subjects
free text keywords: Mat og teknologi
Any information missing or wrong?Report an Issue