publication . Bachelor thesis . 2016

Renskefiskens adferd i naturlig miljø og merd.

Fylling, Alice Danielle Røyset; Bøe, Renate Rimstad; Hagen, Guro Mette;
Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  • Published: 01 Jan 2016
  • Country: Norway
Abstract
Denne oppgaven gjør rede for rensefiskens atferd i naturlig miljø og i merd, sett i velferdssammenheng. Oppgaven omhandler artene rognkjeks og berggylt, der rognkjeks blir mest vektlagt. Hensikten er å se om miljøet i merd er optimalt, og om det er sammenheng mellom miljø og adferd. Intervju og ulike forsøk benyttes som metoder i oppgaven. Oppgaven er todelt, der egne intervju og et datasett fra FHF sitt RENSVEL-prosjekt samt ekskursjon til to yngelanlegg inngår i første del. Andre del består av adferdsstudier i kar og i merd i tillegg til praktiske forsøk. Resultatene tyder på at det finnes sammenhenger mellom rensefiskens adferd i naturlige habitat og merd, og...
Subjects
free text keywords: Rensefisk, Rognkjeks, Miljø i merd, Naturlig miljø, :Agriculture and fishery disciplines: 900::Fisheries science: 920 [VDP]
Any information missing or wrong?Report an Issue