ADO.NET och Entity Framework : En jämförelse av prestanda mellan en objektorienterad databas och en relationsdatabas

Bachelor thesis Swedish OPEN
Lindgren, Emelie; Andreasen, Ulrika;
(2012)
  • Publisher: Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet
  • Journal: Publikationer från Örebro universitet (issn: _____384)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: ADO.NET | ADO.NET 3.5 | ADO.NET Entity Framework | ORM Tool | Object Relational Mapping | Stress Testing | Objektorienterad databas | Relationsdatabas | prestandatest | performance test | Information Systems | Systemvetenskap, informationssystem och informatik

Denna uppsats mäter och jämför prestanda mellan en objektorienterad databas och en relationsdatabas. Uppsatsen bygger på en utredande karaktär utifrån vår hypotes och vårt intresse att testa den.Hypotesen bygger på problematiken omkring mängden kod utvecklaren måste skr... View more
Share - Bookmark