Effekten av styrketräning kan begränsas mer av samtidig högintensiv intermittent aerob träning än av lågintensiv kontinuerlig aerob träning

Bachelor thesis Swedish OPEN
Jutman, Magnus;
(2012)
  • Publisher: Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin
  • Journal: Publikationer från Örebro universitet (issn: _____384)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Muskelhypertrofi | uthållighetsträning | löpning. | Sport and Fitness Sciences | Idrottsvetenskap

Introduktion Utifrån tidigare forskning har en modell föreslagits som beskriver att lågintensiv aerob uthållighetsträning ska ha mindre negativ påverkan på effekten av styrketräning jämfört med högintensiv aerob uthållighetsträning. Detta påstående har funnit visst stöd... View more
Share - Bookmark