publication . Bachelor thesis . 2012

Effekten av styrketräning kan begränsas mer av samtidig högintensiv intermittent aerob träning än av lågintensiv kontinuerlig aerob träning

Jutman, Magnus;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2012 Journal: Publikationer från Örebro universitet (issn: _____384, Copyright policy)
  • Publisher: Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin
  • Country: Sweden
Abstract
Introduktion Utifrån tidigare forskning har en modell föreslagits som beskriver att lågintensiv aerob uthållighetsträning ska ha mindre negativ påverkan på effekten av styrketräning jämfört med högintensiv aerob uthållighetsträning. Detta påstående har funnit visst stöd i litteraturen men vidare forskning krävs för att det ska kunna fastställas. Syfte Denna studie syftar till att undersöka ifall det föreligger någon skillnad mellan högintensiv aerob intermittent löpträning och lågintensiv aerob kontinuerlig löpträning vad gäller dess påverkan på utveckling av benstyrka och muskelstorlek vid samtidig styrketräning. Metod Sex måttligt tränade män (25 (22-26) år) b...
Subjects
free text keywords: Muskelhypertrofi, uthållighetsträning, löpning., Sport and Fitness Sciences, Idrottsvetenskap
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue