Faktorer som förklarar miljövänligt beteende hos unga vuxna

Bachelor thesis Swedish OPEN
Rikner, Amanda;
(2009)
  • Publisher: Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete
  • Journal: Publikationer från Örebro universitet (issn: _____384)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: sustainable development | climate changes | responsibility | attitudes | behavior | hållbar utveckling | klimatförändringar | ansvar | attityder | beteende | Psychology (excluding Applied Psychology) | Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Människors miljörelaterade beteenden behöver förbättras. I studien undersöktes unga vuxna universitetsstuderandes syn på klimatproblematiken. En enkät delades ut som mätte miljövänligt beteende, ansvarskänsla, tillit till forskning, upplevelse av att kunna påverka och k... View more
Share - Bookmark