Validering som kommunikationsfärdighet till par där kvinnan har vaginism

Bachelor thesis Swedish OPEN
Bernling, Marit ; Munck af Rosenschöld, Lisa (2009)
  • Publisher: Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete
  • Journal: Publikationer från Örebro universitet (issn: _____384)
  • Subject: vaginismus | validation | couple treatment | single subject | pain | response style | vaginism | validering | parbehandling | single subject | smärta | responsstil | Psychology | Psykologi

Vaginism är ett sexuellt problem som förekommer hos kvinnor och som i tidigare utvärderade behandlingar betraktats som kvinnans problem. Forskning inom området vaginism är begränsad och kunskap om parrelationens roll för vidmakthållandet av problematiken och upplevd rel... View more
Share - Bookmark