publication . Bachelor thesis . 2009

Validering som kommunikationsfärdighet till par där kvinnan har vaginism

Bernling, Marit; Munck af Rosenschöld, Lisa;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2009 Journal: Publikationer från Örebro universitet (issn: _____384, Copyright policy)
  • Publisher: Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete
  • Country: Sweden
Abstract
Vaginism är ett sexuellt problem som förekommer hos kvinnor och som i tidigare utvärderade behandlingar betraktats som kvinnans problem. Forskning inom området vaginism är begränsad och kunskap om parrelationens roll för vidmakthållandet av problematiken och upplevd relationstillfredsställelse saknas. Studiens syfte var att utforma en parbehandling där kommunikationsinterventionen validering lärs ut som färdighet, utforska om det fanns ett intresse för deltagande, samt utvärdera om behandlingen kan påverka relationskvalitet och individuellt välbefinnande. Studien använde en single subject design där ett par fullföljde behandlingen. Resultatet visar ett begränsat...
Subjects
free text keywords: vaginismus, validation, couple treatment, single subject, pain, response style, vaginism, validering, parbehandling, single subject, smärta, responsstil, Psychology, Psykologi
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue