Imageskapande och marknadsföringskommunikation : En deskriptiv studie om Örebro Bostäders arbete i Vivalla och Markbacken

Bachelor thesis Swedish OPEN
Abedian Sanandaji, Foad;
(2011)
  • Publisher: Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet
  • Journal: Publikationer från Örebro universitet (issn: _____384)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Image | image building | marketing | marketing communication | place marketing | Örebro Bostäder AB | Öbo | Markbacken | Vivalla | Image | imageskapande | marknadsföringskommunikation | platsmarknadsföring | Öbo | Markbacken | Vivalla | Business Administration | Företagsekonomi

Slutsatsen efter genomfört arbetet är att Örebro Bostäder AB bland annat har en önskvärd image av Vivalla som ett område med en unik och personlig omgivning med mindre individuella bostadsområden där det finns något för alla smaker. I Markbacken vill Öbo behålla och för... View more
Share - Bookmark