En könsstereotyp frivård : Frivårdsinspektörers beskrivningar av kvinnliga klienter

Bachelor thesis Swedish OPEN
Andersson, Josefin;
(2014)
  • Publisher: Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete
  • Journal: Publikationer från Örebro universitet (issn: _____384)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Subject: Social Work | Socialt arbete

Tidigare forskning tyder på att det finns kunskapsluckor om och stereotypa bilder av kvinnliga klienter inom kriminalvården som dessutom påverkar hur arbetet med kvinnliga klienter ser ut. I denna studie ska därför frivårdsinspektörers beskrivningar av kvinnliga ... View more
Share - Bookmark