Vägen till projektledarrollen : En kvalitativ studie om projektledares väg till projektledarrollen

Bachelor thesis Swedish OPEN
Björlin, Sandra; Troedsson Rundqvist, Emma;
(2017)
  • Publisher: Karlstads universitet, Handelshögskolan
  • Subject: project management | project | personal qualities | organization | gender | experience | projektledning | projektarbetsform | personliga egenskaper | organisation | genus | erfarenhet | Social Sciences | Samhällsvetenskap

Denna studie belyser hur projektledares väg till projektledarrollen ser ut. Det är en kvalitativ studie baserad på berättelser från åtta personer aktiva inom fyra olika organisationer. Syftet med undersökningen var att studera hur yrkesverksamma projektledares väg till ... View more
Share - Bookmark