publication . Bachelor thesis . 2017

Vägen till projektledarrollen : En kvalitativ studie om projektledares väg till projektledarrollen

Björlin, Sandra; Troedsson Rundqvist, Emma;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Karlstads universitet, Handelshögskolan
  • Country: Sweden
Abstract
Denna studie belyser hur projektledares väg till projektledarrollen ser ut. Det är en kvalitativ studie baserad på berättelser från åtta personer aktiva inom fyra olika organisationer. Syftet med undersökningen var att studera hur yrkesverksamma projektledares väg till projektledarrollen ser ut. Genom semistrukturerade intervjuer tog vi del av hur respondenternas aktiva och mindre aktiva val, från studier till yrkesliv, påverkat deras väg till projektledarrollen. Vi har valt att avgränsa undersökningen utifrån fyra teman: personliga egenskaper, erfarenhet, genus och organisation. Tillsammans utgör dessa fyra teman en egenkonstruerad analysmodell kallad PEGO-mode...
Subjects
free text keywords: project management, project, personal qualities, organization, gender, experience, projektledning, projektarbetsform, personliga egenskaper, organisation, genus, erfarenhet, Social Sciences, Samhällsvetenskap
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue