Studentidrottens framtid : En kartläggning av studentidrottsföreningars nuvarande och potentiella utmaningar

Bachelor thesis Swedish OPEN
Gustafsson, Alexia;
(2016)
  • Publisher: Karlstads universitet, Institutionen för hälsovetenskaper
  • Subject: Studentidrott | utvärdering | Sveriges Akademiska Idrottsförbund

The aim of this study is to map what challenges member-associations within The Swedish University Sport Federation can come across between 2016-2020. The study also aims to explore how the federation can be a better recourse to their member-associations. The study is a ... View more
Share - Bookmark