publication . Bachelor thesis . 2012

Nyttan av franchising i den svenska fastighetsmäklarbranschen

Herke, Marie; Olivers, Marielle;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2012
  • Publisher: Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
  • Country: Sweden
Abstract
Franchising är det mest vanliga kedjekonceptet i fastighetsmäklarbranschen och flera av de största fastighetsmäklarkedjorna är franchisekedjor. De fristående mäklarbyråerna får allt svårare att klara sig i den ökade konkurrensen. Det är främst fristående mäklarbyråer på mindre orter med ett etablerat varumärke samt nischade mäklarbyråer som klarar sig i konkurrensen med de stora kedjorna. På senare år har antalet kedjeanslutna fastighetsmäklare ökat betydligt och flertalet av mäklarkedjorna är rikstäckande på marknaden. Syftet med vår uppsats var att undersöka vilka förväntningar franchisetagare som tidigare har drivit en fristående mäklarbyrå hade på franchisek...
Subjects
free text keywords: franchising, fastighetsmäklare
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue