Nyttan av franchising i den svenska fastighetsmäklarbranschen

Bachelor thesis Swedish OPEN
Herke, Marie; Olivers, Marielle;
(2012)
  • Publisher: Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
  • Subject: franchising | fastighetsmäklare

Franchising är det mest vanliga kedjekonceptet i fastighetsmäklarbranschen och flera av de största fastighetsmäklarkedjorna är franchisekedjor. De fristående mäklarbyråerna får allt svårare att klara sig i den ökade konkurrensen. Det är främst fristående mäklarbyråer på... View more
Share - Bookmark