publication . Bachelor thesis . 2008

Sashay : Vam välling - NU!

Engvall, Malin; Schnelzer, Natalié; Svedberg, Caroline;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2008
  • Publisher: Karlstads universitet, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap
  • Country: Sweden
Abstract
Examensarbetet på 22,5 hp har utförts av Malin Engvall, Natalié Schnelzer och Caroline Svedberg som en avslutande del på Innovations- och designingenjörsprogrammet vid Karlstads universitet, fakulteten för teknik och naturvetenskap. Uppdragsgivare var JanErik Odhe som med sin tävlan i Venture Cup lämnat in en affärsidé som innefattar utveckling av en ny produkt. Målet var att ta fram en engångsprodukt som inom loppet av en minut kan ge tillgång till varm välling oberoende av var konsumenten befinner sig. Produkten skulle även vara estetiskt tilltalande och på bästa sätt sticka ut från mängden av vällingförpackningar som finns att tillgå idag. För att på bästa sä...
Subjects
free text keywords: Sashay, Välling, Produktutvecklingsprocess, TECHNOLOGY, TEKNIKVETENSKAP
Related Organizations

8

Any information missing or wrong?Report an Issue