Glömda Kriser : En studie av hur ideella organisationer marknadsför humanitära och miljömässiga risker och kriser som allmänheten tappat intresse för

Bachelor thesis Swedish OPEN
Josephsen, Anna; Nilsson, Michael;
(2014)
  • Publisher: Karlstads universitet, Institutionen för geografi, medier och kommunikation
  • Subject: marketing | neglected crises | non-profit organization | rhetoric | semiotics | ideella organisationer | glömda kriser | marknadskommunikation | retorik | semiotik

Hösten 2012 släppte organisationen Läkare Utan Gränser en rapport under titeln Kriserna Svenskarna Glömt. I denna uppmärksammas det faktum att det finns flera humanitära kriser i världen som allmänheten i Sverige inte känner till. Organisationen benämner dessa som “glöm... View more
Share - Bookmark