Tillståndslös kommunikation: En studie av JavaScript-ramverk

Bachelor thesis Swedish OPEN
Hansson, Christian;
(2016)
  • Publisher: Karlstads universitet, Handelshögskolan
  • Subject: JavaScript |  ramverk |  webbservice |  Platojs |  jämförelse | Information Systems | Systemvetenskap, informationssystem och informatik

Undersökningens syfte är att ta reda på hur JavaScript‐ramverk presterar i jämförelse med  ren JavaScript i en kommunikation med en webbservice. Kommunikationen med en  webbservice är tillståndslös. Detta innebär att en webbapplikations förfrågan mot en  webbservice all... View more
Share - Bookmark