publication . Bachelor thesis . 2016

Tillståndslös kommunikation: En studie av JavaScript-ramverk

Hansson, Christian;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Karlstads universitet, Handelshögskolan
  • Country: Sweden
Abstract
Undersökningens syfte är att ta reda på hur JavaScript‐ramverk presterar i jämförelse med  ren JavaScript i en kommunikation med en webbservice. Kommunikationen med en  webbservice är tillståndslös. Detta innebär att en webbapplikations förfrågan mot en  webbservice alltid är en ny förfrågan. En webbservice kommer inte ihåg klientens tidigare  frågor.   Det finns idag en rad olika JavaScript‐ramverk som klarar av en kommunikation av sådan  karaktär. Denna undersökning kommer att utvärdera prestationerna av de mest använda  ramverken på marknaden gällande kommunikation med en webbservice. För att avgöra vilka  ramverk som ska ingå i undersökningen ingick endast d...
Subjects
free text keywords: JavaScript,  ramverk,  webbservice,  Platojs,  jämförelse, Information Systems, Systemvetenskap, informationssystem och informatik
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue