Karlstads universitet - Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? : En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept

Bachelor thesis Swedish OPEN
Bergman, Karin; Jernberg, Jonna;
(2012)
  • Publisher: Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
  • Subject: Booth | booth design | exhibition | Karlstad university | marketing | brand | Monter | monterdesign | mässa | Karlstads universitet | marknadsföring | varumärke

Sammanfattning Mässor förekom som fenomen redan under medeltiden och har allt sedan dess använts som en kanal för försäljning och marknadsföring. Idag tävlar företag och organisationer om mässbesökares uppmärksamhet genom att skapa attraktiva montrar med vinnande konce... View more
Share - Bookmark