Bildskapande i relation till genus i förskolans verksamhet : Att skapa sig själv och genus

Bachelor thesis Swedish OPEN
Brännlund, Angelika;
(2018)
  • Publisher: Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier
  • Subject: feminist poststructuralism | art and creation | gender | gender discourse | discourse analysis | positioning | subjectivity | deconstruction | pre-school teacher | pre-school | interview study | poststrukturell feminism | bildskapande | genus | genusdiskurs | diskursanalys | positionering | subjektivitet | dekonstruering | pedagogroll | förskola | intervjustudie | Pedagogy | Pedagogik

Studiens syfte är att bidra till ökad medvetenhet för verksamma inom förskolans område kring frågor som rör pedagogers förhållningssätt kring relationen mellan bildskapande och genus, men även hur dessa förhållningssätt kan påverka barnens möjligheter i deras bildskapan... View more
Share - Bookmark