publication . Bachelor thesis . 2014

Stereotyper: en omedveten kategorisering. : En jämlikhetsanalys av Intryck- Värmlands landstings personaltidning

Åhlander, Karolina; Jost, Anna;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Karlstads universitet, Institutionen för sociala och psykologiska studier
  • Country: Sweden
Abstract
Jämlikhet är något som ligger i tiden. Hur jämlikhetsmedvetna är egentligen dagens medier? Vi har på uppdrag av Värmlandslandsting gjort en jämlikhetanalys av deras personaltidning, Intryck. En tidning som når samtliga anställda inom organisationen. Vi har gjort en text- och bildanalys med utgångspunkt från ett analysverktyg vi kallar för jämlikhetstrappan. Vårt syfte har varit att urskilja stereotyper och om tidningen använder sig av sitt befintliga underlag för att göra tidningen så jämlik som möjligt. Vi använder oss av dagordningsteorin för att belysa på vilket sätt media och stereotyper kan påverka samhällets tankar och normer. Det olika stereotyper vi inne...
Subjects
free text keywords: Equality, Stereotypes, Gender, Media., Jämlikhet, Stereotyper, Genus
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue