Stereotyper: en omedveten kategorisering. : En jämlikhetsanalys av Intryck- Värmlands landstings personaltidning

Bachelor thesis Swedish OPEN
Åhlander, Karolina; Jost, Anna;
(2014)
  • Publisher: Karlstads universitet, Institutionen för sociala och psykologiska studier
  • Subject: Equality | Stereotypes | Gender | Media. | Jämlikhet | Stereotyper | Genus

Jämlikhet är något som ligger i tiden. Hur jämlikhetsmedvetna är egentligen dagens medier? Vi har på uppdrag av Värmlandslandsting gjort en jämlikhetanalys av deras personaltidning, Intryck. En tidning som når samtliga anställda inom organisationen. Vi har gjort en text... View more
Share - Bookmark