publication . Bachelor thesis . 2017

Millennials : Hur företag ska arbeta med styrning för att behålla den nya generationen

Lemchen, Gabriella; Gjärdman, Alexander;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)
  • Country: Sweden
Abstract
Generationen millennials ses av många ledare som lata, krävande men även illojala. Vilket har gjort det svårt för många företag att leda, styra samt förankra dem. Anledningen grundar sig mångt och mycket i en generationskrock där ledare ur de äldre generationerna inte vet hur de ska styra den yngre generationen. Millennials är framstående inom kunskapsintensiva tjänsteföretag idag och är även den generation som byter arbetsgivare mer frekvent än tidigare generationer. Det är därför vitalt för ett kunskapsintensivt tjänsteföretag att förstå hur de bör arbeta med styrning av millennials då de med dess kunskap är produktionsresursen. Förlorar företaget dess anställ...
Subjects
free text keywords: Millennials, styrning, behålla, förankring, kunskapsintensiva tjänsteföretag
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue