Millennials : Hur företag ska arbeta med styrning för att behålla den nya generationen

Bachelor thesis Swedish OPEN
Lemchen, Gabriella; Gjärdman, Alexander;
(2017)
  • Publisher: Karlstads universitet, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)
  • Subject: Millennials | styrning | behålla | förankring | kunskapsintensiva tjänsteföretag

Generationen millennials ses av många ledare som lata, krävande men även illojala. Vilket har gjort det svårt för många företag att leda, styra samt förankra dem. Anledningen grundar sig mångt och mycket i en generationskrock där ledare ur de äldre generationerna inte v... View more
Share - Bookmark