”Vi kallade oss alltid SMARTISARNA” : En uppföljningsstudie av ett hälsofrämjande skolprojekt

Report Swedish OPEN
Carlman, Peter; Augustsson, Christian;
(2018)
  • Publisher: Karlstad
  • Subject: rörelse | fysisk aktivitet | idrott | elever | skola | Sport and Fitness Sciences | Idrottsvetenskap

De flesta barn och ungdomar i Sverige är inte tillräckligt fysiskt aktiva. I Sverige idag är det få barn som når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet på 60 minuter per dag. Forskningsgenomgångar har dokumenterat att skolbaserade interventioner har möjlighet att f... View more
Share - Bookmark