publication . Bachelor thesis . 2015

Bilderboken ur ett genusperspektiv : En bilderboksanalys av tre svenska böcker som utmanar stereotypa könsroller

Malmqvist, Hanna;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier
  • Country: Sweden
Abstract
Syftet med denna studie är att se hur några bilderböcker utmanar de stereotypa könsrollerna. Jag kommer att granska hur pojkar och flickor framställs ur ett genusperspektiv och även titta på hur text och bild kompletterar varandra, med hjälp av Nikolajevas (2000) analysmodell för bilderböcker. Jag har valt att analysera tre stycken böcker och två av dessa har pojkar som huvudkaraktärer och en har en flicka som huvudkaraktär. Med den medvetenhet man har idag kring genus så kan dessa böcker vara ett bra material och verktyg i förskolan för att kunna visa att man får vara precis den man vill vara och det är inget som är konstigt med det.  The purpose of this study ...
Subjects
free text keywords: Gender, equality, picture book, Genus, könsroller, bilderboken
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue