publication . Bachelor thesis . 2015

Att vara "container" för patienten : En studie om hur sjukhuskuratorer upplever att de påverkas av det patientnära arbetet

Eriksson, Oskar; Holmstedt, Markus;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Karlstads universitet, Institutionen för sociala och psykologiska studier
  • Country: Sweden
Abstract
Sjukhuskuratorer har samtal med patienter som lider till exempel av depression, ångest eller andra besvär orsakade av psykosociala faktorer så som stress, livskriser eller alkohol. I denna studie ställdes frågan vilka effekter det patientnära arbetet kan ha för sjukhuskuratorn. Syftet var att utifrån ett emotionsteoretiskt perspektiv undersöka hur sjukhuskuratorer upplever att de påverkas av det patientnära arbetet. I studien ställdes frågan vad sjukhuskuratorer upplever att det patientnära arbetet har för effekter för dem själva och hur sjukhuskuratorer hanterar det som uppkommer i det patientnära arbetet. Tidigare forskning har visat att andra yrkesgrupper på ...
Subjects
free text keywords: Hosptial social workers, harbouring, front stage, back stage, emotional labour, Sjukhuskurator, härbärgering, främre regionen, bakre regionen, emotionellt lönearbete
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue