Att vara "container" för patienten : En studie om hur sjukhuskuratorer upplever att de påverkas av det patientnära arbetet

Bachelor thesis Swedish OPEN
Eriksson, Oskar; Holmstedt, Markus;
(2015)
  • Publisher: Karlstads universitet, Institutionen för sociala och psykologiska studier
  • Subject: Hosptial social workers | harbouring | front stage | back stage | emotional labour | Sjukhuskurator | härbärgering | främre regionen | bakre regionen | emotionellt lönearbete

Sjukhuskuratorer har samtal med patienter som lider till exempel av depression, ångest eller andra besvär orsakade av psykosociala faktorer så som stress, livskriser eller alkohol. I denna studie ställdes frågan vilka effekter det patientnära arbetet kan ha för sjukhusk... View more
Share - Bookmark