publication . Bachelor thesis . 2016

En dialog för hållbarhet : En studie om statliga företags intressentdialog i praktiken

Danielsson, Josefin; Ulleryd, Ida;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Karlstads universitet, Handelshögskolan
  • Country: Sweden
Abstract
Kraven på att organisationer ska ta ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar har ökat i och med den ökade medvetenhet om hur olika verksamheter påverkar såväl miljö som samhälle. Det huvudsakliga verktyget för företag att kommunicera sitt ansvars- och hållbarhetsarbete är genom hållbarhetsredovisningen, där Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer är den mest använda standarden vid upprättandet av en hållbarhetsredovisning. En av de grundläggande principerna i GRI är att företagen ska föra en dialog med sina intressenter för att veta vad de efterfrågar för information. En väl genomförd intressentdialog är av stor vikt dels för rapporternas relevans m...
Subjects
free text keywords: Sustainability report, stakeholder dialogue, GRI, public companies, Hållbarhetsredovisning, intressentdialog, statliga företag
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue