publication . Bachelor thesis . 2017

Detta var inte för mig : En kvalitativ studie om idrottslärares val att byta yrke

Ek, Anton;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)
  • Country: Sweden
Abstract
I detta arbete studeras varför idrottslärare i större utsträckning väljer att lämna sitt yrke för ett annat. Tidigare studier visar att 18 procent av nyutbildade idrottslärare slutar inom loppet av fyra år. Den genomsnittliga arbetsperioden som idrottslärare är ungefär nio år. Med en metod av öppna intervjuer kommer fem före detta idrottslärare att svara på varför just de slutade som idrottslärare för att fortsätta arbeta inom något annat. Dessa svar har sedan granskats ur en handlingsteori och jämförts med tidigare kända anledningar till varför arbetstagare slutat sin yrken. Detta för att få en djupare förståelse till varför respondenterna har valt att sluta oc...
Subjects
free text keywords: PE teacher, change of profession, Idrottslärare, byta yrke, Sport and Fitness Sciences, Idrottsvetenskap
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue