publication . Bachelor thesis . 2017

Insamling av geografisk information med UAV över området Stomsjö i Värnamo kommun : En effektiv arbetsmetod för kartering i 2D och 3D samt dokumentation av arbetsgång och kvalitetssäkring av geografisk information

Bauner, Mikael;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Karlstads universitet, Institutionen för miljö- och livsvetenskaper
  • Country: Sweden
Abstract
I detta examensarbetesprojekt genomfördes en flygkartering över deponiområdet Stomsjö i Värnamo kommun, mha. en drönare, eller den i detta sammanhang mer använda benämningen UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Värnamo kommuns tekniska avdelning var i behov av beräkning av massor vid deponin, ett område på ca 15 hektar samt modellering av densamma. Den låga kostnaden för inköp av UAV och programvara motiverade kommunen att driva egen verksamhet jämfört med att köpa tjänsterna från konsulter. Projektets syfte är att utveckla en effektiv arbetsmetod för kartering i 2D och 3D med UAV samt att dokumentera arbetsgång och hur den geografiska informationen ska kvalitetssäkra...
Subjects
free text keywords: UAV, mapping accuracy, volume measurement, Stomsjö, landfill, Natural Sciences, Naturvetenskap
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue