Insamling av geografisk information med UAV över området Stomsjö i Värnamo kommun : En effektiv arbetsmetod för kartering i 2D och 3D samt dokumentation av arbetsgång och kvalitetssäkring av geografisk information

Bachelor thesis Swedish OPEN
Bauner, Mikael;
(2017)
  • Publisher: Karlstads universitet, Institutionen för miljö- och livsvetenskaper
  • Subject: UAV | mapping accuracy | volume measurement | Stomsjö | landfill | Natural Sciences | Naturvetenskap

I detta examensarbetesprojekt genomfördes en flygkartering över deponiområdet Stomsjö i Värnamo kommun, mha. en drönare, eller den i detta sammanhang mer använda benämningen UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Värnamo kommuns tekniska avdelning var i behov av beräkning av ma... View more
Share - Bookmark