Musik – En viktig del i förskolan : Fyra förskollärares perspektiv på musikverksamheten i förskolan

Bachelor thesis Swedish OPEN
Almgren, Josefin (2016)
  • Publisher: Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier
  • Subject: Music-Preschool | music activities | preschool teachers | children's influence | Musikförskola | musikverksamhet | förskollärare | barns inflytande

Syftet med min studie är att undersöka hur fyra förskollärare, verksamma i en musikförskola, uppfattar musikens funktion i förskolan och hur betydelsefull de anser att musikverksamheten är för barn i förskolan. Jag valde att genomföra en semistrukturerad gruppintervju d... View more
Share - Bookmark