publication . Bachelor thesis . 2013

Sömnens betydelse för hälsa och inlärning : En studie om uppfattningar hos elever i årskurs 6

Eriksson, Emelie;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2013
  • Publisher: Karlstads universitet, Avdelningen för biologi
  • Country: Sweden
Abstract
Sleep has a substantial effect on health status where good sleeping habits proves positive on learning. The aim of the present study was to map the views and perceptions of sleep and its effects on health and school performance on 12-year olds. The goal is to visualize these views to give teachers the possibility to better plan the education in concordance with the students’ abilities. The study is based on qualitative semi-structured interviews where 12 students aged 12 have partaken. The results show that while the majority of children interviewed know how long they need to sleep for optimal performance but many think that they are not sleeping sufficiently du...
Subjects
Medical Subject Headings: education
free text keywords: skolprestation, sömnens hälsoeffekter, sömnvanor, tolvåringar.
Related Organizations

Bergqvist Månsson, Sara (2002). Sömnboken - En handbok i konsten att sova. Stockholm: Hjalmarson & Högberg.

Cladellas, Ramon, Chamarro, Andres, Badia, Maria, Oberst, Ursula & Carbonell, Xavier (2011). Effects of sleeping hours and sleeping habits on the academic performance of six- and seven-year-old children: A preliminary study. Cultura Y Educacion, 23, s.119-128.

Dahl, Ronald E. & Lewin, Daniel S. (2002). Pathways to adolescent health: Sleep regulation and behavior. Journal of Adolescent Health, 31, s.175-184.

Garmy, Pernilla (2011). Sömn, TV och datorvanor hos skolbarn. Vård i Norden, 31, s. 45-47. [OpenAIRE]

Gemzell, Gottfried & Herrström, Jenny (2004). Sova gott - En sömnguide från A till ZZZZZ. Stockholm: Forum.

Gibson, Maria & Strömbäck, Therese (2009). Sover du gott lille vän? En studie om mellanstadie- och gymnasieelevers sömnvanor och upplevda prestationsförmåga i skolan. Mittuniversitet, Institutionen för utbildningsvetenskap, Sundsvall.

Höjer, Dan (2008). Uppdrag hälsa - Elevers livsstil, sömn, rörelse och mat. Stockholm: Sveriges utbildningsradio AB.

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2010). Examensarbetet i Lärarutbildningen. Uppsala: Kunskapsföretaget.

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.

Stickgold, Robert, Hobson, John Allan, Fosse, Roar & Fosse, Magdalena (2001). Sleep, learning and dreams: off-line memory reprocessing. Science, 294, s. 1052-1057.

Stockholms läns landsting (2008). Centrum för folkhälsa. Hälsoläge och åtgärder - Folkhälsoarbete för barn och ungdomar i Stockholms län.

Wu, Man-Chun, Yang, Yi-Ching, Wu, Jin-Shang, Wang, Ru-Hsueh & Lu, Feng-Hwa (2012). Short sleep duration associated with a higher prevalence of metabolic syndrome in an apparently healthy population. Preventive Medicine, 55, s.305-309.

Åkerstedt, Torbjörn, (2001). Sömnens betydelse för hälsa och arbete - Fakta och goda råd. Järvsö: Bauer Bok.

Any information missing or wrong?Report an Issue