Svensk företagsetablering i Dubai :   - en studie om företagens motiv och processer

Bachelor thesis Swedish OPEN
Thaqi, Alban; Edvinsson, Sandra;
(2010)
  • Publisher: Karlstads universitet, Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
  • Subject: Etablering | Dubai | etableringsformer | frizoner | Business and economics | Ekonomi

Inledning Ett ökat intresse för globalisering har gjort att företag söker sig till nya marknader kontinuerligt, svenska företag utgör inget undantag. En mycket aktuell marknad för utlandsetablering är Dubai. Från att ha varit ett litet fisk- och pärlsamhälle är det ida... View more
Share - Bookmark