Standardiserat arbete i produktionssystemet hos Inission Munkfors AB

Bachelor thesis Swedish OPEN
Jonas, Arnesson;
(2014)
  • Publisher: Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)
  • Subject: lean | standard | standardiserat arbete

Sammanfattning Denna rapport behandlar införandet av standardiserat arbete i produktionssystemet hos företaget Inission Munkfors AB. Arbetet har utförts i kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik (MSGC17), som ges vid Fakulteten för hälsa, natur &... View more
Share - Bookmark