publication . Bachelor thesis . 2014

Standardiserat arbete i produktionssystemet hos Inission Munkfors AB

Jonas, Arnesson;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)
  • Country: Sweden
Abstract
Sammanfattning Denna rapport behandlar införandet av standardiserat arbete i produktionssystemet hos företaget Inission Munkfors AB. Arbetet har utförts i kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i maskinteknik (MSGC17), som ges vid Fakulteten för hälsa, natur & teknikvetenskap på Karlstads universitet.Företaget Inission Munkfors AB har som mål att från år 2012 till år 2017 kunna fördubbla omsättningen och halvera ledtiden, med samma personalstyrka som år 2012 (75st anställda). Detta kallar företaget "Inspirit 2x2 2017", och strategierna för att nå målen är att: skaffa fler och rätt kunder, ha en unikt bra leveransprecision och alla medarbetare ska v...
Subjects
free text keywords: lean, standard, standardiserat arbete
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue