Teoretisk och praktisk genomgång av IPv6 och dess säkerhetsaspekter

Bachelor thesis Swedish OPEN
Andersson, David;
(2012)
  • Publisher: Karlstads universitet, Avdelningen för datavetenskap
  • Subject: IPv6 | IPv4 | Säkerhet | IT-säkerhet | IPv6-implementation | Säkerhetsaspekter av IPv6 | Computer Sciences | Datavetenskap (datalogi)

Den här uppsatsen går teoretiskt och praktiskt igenom IPv6 för att skapa en förståelse för det nya protokollet. Uppsatsen beskriver utöver den teoretiska genomgången av protokollet även det praktiska arbete som ligger bakom implementationen som är tänkt att kunna ge såv... View more
Share - Bookmark