Musik- och Kulturskolans framtid… : En kvalitativ studie om musiklärares och rektorers tankar om dagens och framtidens musik- och kulturskola

Bachelor thesis Swedish OPEN
Nilsson, David (2011)
  • Publisher: Karlstads universitet, Musikhögskolan Ingesund
  • Subject: Community school of music and art | the future | expectations | approaching | Musik- och kulturskolan | framtiden | förväntningar | förhållningssätt

Den här undersökningen syftar till att få en djupare förståelse för hur musik- och kulturskolans verksamhet kan se ut i framtiden. Jag vill få en inblick i vilka faktorer som påverkar utvecklingen av den kommunala musik- och kulturskolan, samt hur musik- och kulturskola... View more
Share - Bookmark