CSR och politisk konsumtion : - en studie av Nikes och Pumas CSR- rapporter

Bachelor thesis Swedish OPEN
Björling, Ameli;
(2010)
  • Publisher: Karlstads universitet, Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
  • Subject: CSR | politisk konsumtion | Carroll's Pyramid of Corporate Social Responsibility | Nike | Puma | förändring | Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies) | Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

“CSR and political consumption – a study of Nike’s and Puma’s CSR-reports” The purpose of this dissertation is to examine if political consumption has influenced multinational corporations to improve their Corporate Social Responsibility reports and policies more, than ... View more
Share - Bookmark