Laget före jaget? : En kvalitativ studie om hur svenska sportorganisationer kommunicerar under en spelares individuella kris

Bachelor thesis Swedish OPEN
Bjerkland, Albin; Edman, Benjamin;
(2018)
  • Publisher: Karlstads universitet, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap
  • Subject: Image repair theory | rhetoric | crisis communication | sports organization | response | retorik | kriskommunikation | sportorganisation | responsstrategi | Media and Communications | Medie- och kommunikationsvetenskap

Idrottsskandaler blir ofta uppmärksammade i nyhetsmedier och aktörerna i krisen behöver därför uttala sig offentligt. Denna studie undersöker hur svenska sportorganisationer, Malmö FF, IF Björklöven, Gefle IF och Pixbo Wallenstam, hanterar en kris som uppstått från ett ... View more
Share - Bookmark