Ökad arbetstrivsel och bättre resultat genom tjänstedesign : Att skapa möjlighet för distansarbete i naturen

Bachelor thesis Swedish OPEN
Chaudron, Tjalling;
(2014)
  • Publisher: Karlstads universitet, Avdelningen för maskin- och materialteknik
  • Subject: Tjänstedesign produktutveckling arbetstrivsel användaren

The report contains a survey on telecommuting in nature and how concepts around that information could look like. The client for the project is Lars Sandberg, Dotank AB in Karlstad. The project is implemented in the course Bachelor of Science in Innovation and Design, M... View more
Share - Bookmark