Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasin

Bachelor thesis Swedish OPEN
de Campos Pereira, Hugo;
(2014)
  • Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Subject: rare earth elements | REE | mine waste | tailings | soil water | ground water | leaching tests | Visual MINTEQ | geochemical modeling | environmental risk assessment | ecotoxicity | sällsynta jordartsmetaller | gruvavfall | anrikningssand | markvatten | grundvatten | laktest | geokemisk modellering | miljöriskbedömning | ekotoxicitet

Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasin Hugo de Campos Pereira Syftet med detta arbete har varit att kartlägga vilka mekanismer som styr lösligheten av sällsynta jordartsmetaller (eng. rare earth elements, REE) i sulfidh... View more
Share - Bookmark