publication . Bachelor thesis . 2014

Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasin

de Campos Pereira, Hugo;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Country: Norway
Abstract
Löslighet och transport av sällsynta jordartsmetaller i Källfallsfältets gruvsandsmagasin Hugo de Campos Pereira Syftet med detta arbete har varit att kartlägga vilka mekanismer som styr lösligheten av sällsynta jordartsmetaller (eng. rare earth elements, REE) i sulfidhaltig anrikningssand vid den föredetta gruvan Källfallsfältet i Västmanland. För syftet har markvatten- och grundvattenprovtagning utförts, tillsammans med laktester och geokemisk modellering med Visual MINTEQ ver. 3.0. Resultaten visade att sulfidvittring är den främsta processen som styr pH i anrikningssanden, och därmed också indirekt REEs löslighet. Däremot är sulfidvittring ingen källa till R...
Subjects
free text keywords: rare earth elements, REE, mine waste, tailings, soil water, ground water, leaching tests, Visual MINTEQ, geochemical modeling, environmental risk assessment, ecotoxicity, sällsynta jordartsmetaller, gruvavfall, anrikningssand, markvatten, grundvatten, laktest, geokemisk modellering, miljöriskbedömning, ekotoxicitet
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue