publication . Bachelor thesis . 2016

Barns beteenden inom barnintensivvård : en fokuserad etnografisk observationsstudie

Holmgren, Erik; Sandqvist, Oskar;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
  • Country: Sweden
Abstract
Bakgrund: När sjukvården till stor del förlitar sig på medicinsk teknik och läkemedelsbehandling är det lätt att omvårdnadsåtgärder som syftar till att förebygga och lindra lidande inte ges tillräckligt utrymme. Intensivvårdsdelirium är ett förhållandevis outforskat område inom barnintensivvården. Idag finns inga riskskattningsinstrument översatta till svenska.   Syfte: Syftet var att studera barns beteenden när de vårdades på en barnintensivvårdsavdelning. Dessutom undersöktes om dessa beteenden kunde användas för att besvara frågor från ett engelskspråkigt riskskattningsinstrument för delirium.   Metod: Studien utfördes som en fokuserad etnografisk observation...
Subjects
free text keywords: intensive care units, pediatric, observational study, delirium, barnintensivvård, observationsstudie
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue