publication . Bachelor thesis . 2016

Effektivisering av materialhantering inom hälso- och sjukvård : En fallstudie på Barnonkologen, Uppsala Akademiska sjukhus

Forsberg, Marcus; Tådne, Lukas;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2016
  • Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper
  • Country: Sweden
Abstract
Barnonkologen vid Uppsala Akademiska sjukhus är en barnavdelning för blod- och tumörsjukdomar. Avdelningen hanterar dagligen en stor mängd förbrukningsvaror för att kunna utföra en högkvalitativ och säker vård för patienterna. Ett identifierat behov är att effektivisera det nuvarande inventerings- och beställningsförfarandet på avdelningen, samt att organisera förråden efter personalens behov. Denna studie utreder och ger förslag på hur Barnonkologen kan förbättra sin hantering av förbrukningsmaterial. Syftet är att öka personalens tid för att vårda patienter genom att minska det administrativa arbete som vårdpersonalen spenderar på materialhanteringen idag. Til...
Subjects
free text keywords: Material handling process, Lean Healthcare, Kanban implementation, Hospital Material Management
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue