Förekomst av posttraumatisk stress och behov av känslomässigt stöd hos föräldrar till barn med hjärntumör

Bachelor thesis Swedish OPEN
Jensen Erlandsson, Lindah; Rådahl, Caroline;
(2010)
  • Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
  • Subject: posttraumatic stress | pediatric cancer | emotional support | parents | posttraumatisk stress | pediatrisk cancer | känslomässigt stöd | föräldrar | Caring sciences | Vårdvetenskap

SAMMANFATTNING Syfte: Att beskriva förekomst av posttraumatisk stress och behov av känslomässigt stöd bland föräldrar till barn med hjärntumör vid två månader efter barnets diagnos (T2) respektive 12 månader efter avslutad cytostatika-/strålbehandling eller 18 månader e... View more
Share - Bookmark