Mödrars upplevelser av att drabbas av postpartumdepression

Bachelor thesis Swedish OPEN
Wallin, Rebecca; Pitkämäki, Kia;
(2016)
  • Publisher: Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
  • Subject: postpartum depression (PPD) | mothers | experiences | postpartumdepression (PPD) | mödrar | upplevelser

Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) drabbar mellan 8-15% av alla kvinnor som föder barn och innebär stora påfrestningar för både modern, partnern och spädbarnet. Utvecklandet av PPD har multifaktoriella orsaker som tidigare psykiatrisk sjukdom, dåligt parförhållande oc... View more
Share - Bookmark