”… alla vill vi väl ha ett förhållande” : En studie om hur kvinnor i övre medelåldern upplever livet som singel

Bachelor thesis Swedish OPEN
Nilsson, Clara;
(2014)
  • Publisher: Uppsala universitet, Sociologiska institutionen
  • Subject: single | upper middle age | individualism | identity. norm of twosomes | övre medelåldern | singel | identitet | tvåsamhetsnorm

Sverige är ett av världens mest individualistiska länder. Befolkningen utgörs till 46 procent av singlar och den största gruppen singlar är kvinnor i åldersgrupperna övre medelålder och äldre (Statistiska centralbyrån, 2012). Syftet med den här uppsatsen är att öka kuns... View more
Share - Bookmark