publication . Bachelor thesis . 2015

Kaffekvalité - Ett hett ämne

Sundberg, My; Eidman, Sofia;
Open Access Swedish
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen
  • Country: Sweden
Abstract
Intresset för hälsa har lett till att konsumenter efterfrågar högre kvalité där fokus inte längre enbart är pris. Allt eftersom kvalité hamnar i centrum är det intressant att undersöka hur kvalité skapas. En produkt som tydligt följer denna trend är kaffe. Denna uppsats ämnar undersöka hur svenska kafferosterier skapar kvalité på kaffe genom en studie av sex rosterier av varierande storlek i Sverige. Studien följer en kvalitativ struktur som utformats efter en av de dominerande teorierna inom kvalitetsforskning, Total Quality Management, där analysmodellen primärt baserats på The Juran Trilogy. Resultatet visar att råkaffe är den viktigaste faktorn för skapandet...
Subjects
free text keywords: Total Quality Management, Kaffebranschen, Kvalité, Kvalitetsskapande
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue